Apskaitos paslaugos

Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas įvairių tipų mažoms bei vidutinėms įmonėms Lietuvoje – uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms ir individualią veiklą vykdantiems asmenims, mažosioms bendrijoms bei nepelno organizacijoms. Jūsų įmonės apskaita bus tvarkoma remiantis LR teisės aktais, laikantis buhalteriams visuotinai priimtino profesinės veiklos etikos kodekso.

Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas:

Pagal pateiktus pirminius ir suvestinius buhalterinės apskaitos dokumentus tvarkome įmonės buhalterinę apskaitą. Vedame buhalterinę apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki pilnos metinės atskaitomybės sudarymo. Rengiame mokesčių ataskaitas ir deklaracijas kontroliuojančioms institucijoms. Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Pirminių dokumentų registravimas;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Personalo apskaita;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimai sutarties galiojimo metu.

 

Vyriausiojo buhalterio funkcija:

Ši paslauga skirta įmonėms, turinčioms buhalterį – apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Paslaugos:

 • visų  buhalterio – apskaitininko atliktų operacijų patikrinimas/kontroliavimas,
 • kitų suderintų buhalterinės apskaitos operacijų atlikimas,
 • darbo užmokesčio apskaita,
 • susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas,
 • konsultacijos, vidaus ataskaitų rengimas įmonės vadovybei,
 • finansinės atskaitomybės ir kitų metinių deklaracijų ruošimas.