Įmonių steigimas, pertvarkymas, pardavimas

·       Steigiame skirtingų teisinių formų įmones (uždarąsias akcines bendroves, individualias įmones, mažąsias bendrijas, viešąsias įstaigas, asociacijas)

·       Pertvarkome individualias įmones į uždarąsias akcines bendroves

·       Jeigu Jums reikalinga įmonė Jūsų pageidaujamu pavadinimu – galime tokią įsteigti iš savo lėšų ir perleisti Jums.

·       Perkame ir parduodame įvairaus statuso ir dydžio įmones.